ul. Klińskiego 11
56-400 Oleśnica
tel. 607-06-11-83